Hur växer träd?

Leif Stenfors
Bo Leijon

1. Hur växer träd? Växer de inifrån eller utanpå?
2. Om en kvist befinner sig på 2 m:s höjd, hur högt är den efter 10 år, eller är den på samma höjd?

Träd växer utanpå! Stammens och grenarnas längd byggs årligen på från knoppar överst i toppskottet respektive ute på grenarna. En gren följer alltså inte med uppåt när trädet blir högre. I ditt exempel sitter grenen kvar på 2 m höjd efter 10 år (om den inte har dött och fallit av förstås).

Diametertillväxten sker också ytligt. Cellerna i kambiet (ett tunt cellager mellan ved och bark) delar sig och bildar ny vävnad.

Tillväxten styrs av bland annat hormoner och yttre påverkan. Om ett barrträd förlorar sin topp kan skotten i spetsen på en gren växa uppåt och bilda ny topp. Ett träd som kommer i lutning eller utsäts för vindbelastning reagerar med att bilda speciell ved och anpassa sin stamform till den mekaniska belastningen. Vissa arter kan bilda nya skott direkt från stam (ek), stubbe (björk) och/eller rötter (asp).

Publicerad: