Hur stor yta behöver man karlhugga för att få 30 kubikmeter ved?

Per-Svenne
Per Holgén
Ca hur stror yta i skogen behöver man karlhugga för att få ca 30 kubikmeter ved?
Virkesmängden i en svensk avverkningsmogen skog varierar mellan ca 100 m3 och 800 m3 per hektar. För att få ut 30 m3 virke behöver man alltså i runda tal avverka 1/10 hektar skog.
Publicerad: