Hur stor del av jordens skogsbestånd består av granskog?

Lars Waag
Svarat av: 
Per-Magnus Ekö
Forskningsledare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU

Hej!

Hur stor del av jordens skogsbestånd består av granskog? I vilka länder förekommer granskog? Vore oerhört spännande att få veta dessa svar.

Tack på förhand!

Hej Lars!

Det finns ju många granarter både Picea-arter och Abies-arter. Om vi begränsar oss till vår vanliga gran Picea abies så är dess naturliga utbredning främst i norra och centrala Europa, se bifogad karta. Observera att det är den naturliga utbredningen som avses. Det finns omfattande odling av gran utanför detta område. Kartan är hämtad från EUFORGEN. På deras webbplats kan du hitta utbredningen hos många granarter.

Hur mycket det finns totalt är svårt att uppskatta. I Sverige finns det enligt riksskogstaxeringen 1425 000 000 kubikmeter

Hälsningar

PM

0
Publicerad: