Hur stor del av all privatägd skog ägs av kvinnor?

EvaLena Heinered
Svarat av: 
Marianne Eriksson
Egenföretagare
fd LRF Skogsägarna, Gilla skogen

Hej!

Hur stor del av all privatägd skog ägs av kvinnor?

Hej Eva-Lena!

Skogsägarföreningen Spillkråkan har räknat ut att kvinnor äger 3,5 miljoner hektar i Sverige. Jag tycker att det låter lite lågt med tanke på att det finns 122 000 kvinnliga skogsägare (38% av totalt 320000 skogsägare). Fullständig statistik finns på nedanstående länk, se sid 26, tabell 6.1.3. Observera att det här gäller enskilda skogsägare. 25% av skogen ägs av skogsbolag och rimligen finns det väl kvinnliga aktieägare där. Hur ska det räknas? Och 20% av skogen är offentligt ägd, stat, kommun etc, dvs ägd av medborgarna där hälften är kvinnor. Inte så himla enkelt att räkna på det här.

God fortsättning på det nya året

Marianne

1
Publicerad: