Hur stor är Sveriges skogsmark i kubikmeter omräknat från hektar?

johan
Clas Fries, Skogsstyrelsen

Hej!

Hur stor är Sveriges skogsmark i kubikmeter omräknat från hektar (28.3 miljoner)?

Hej!
 
Av Sveriges skogsmark är ca 23,2 miljoner hektar så kallad produktiv skogsmark och ca 5 miljoner hektar så kallad improduktiv skogsmark. Totalt ca 28,2 miljoner hektar. Virkesförrådet på den produktiva skogsmarken är ca 2,94 miljarder kubikmeter (m3sk), dvs i medeltal 127 kubikmeter per hektar. Räknar man även improduktiv skogsmark blir det totala virkesförrådet ca 3,2 miljarder kubikmeter, dvs 113 kubikmeter per hektar i medeltal. (Data enligt Riksskogstaxeringen 2006-2010.) Som kuriosa kan man räkna om 3 miljarder kubikmeter till tre kuber med 1 km x 1 km basyta och som är 1 km höga, dvs ganska mycket …
 
Clas Fries, skogsskötselspecialist vis Skogsstyrelsen

Publicerad: