Hur stor är genomsnittsarealen, för privata skogsägare i Sveirge?

Urban Andersson
Bo Leijon
Hur stor är genomsnittsarealen, för privata skogsägare i Sveirge?
Lite fakta om det privata skogsbruket:
  • Äger i runda tal hälften av den produktiva skogsmarksarealen, 10,7 miljoner ha
  • Står för ca 60% av skogstillväxten.
  • Består av ca 245 000 företag med ca 400 000 delägare
  • Medelarealen skogsmark per brukningsenhet är 43 ha
  • Inräknas även impediment är medelarealen drygt 50 ha
  • De små brukningsenheterna dominerar. Antalet företag med högst 50 ha skogsmark var nästan 3 ggr större än antalet med areal över 50 ha.
Publicerad: