Hur stor är en hektar och ett tunnland?

Tommy Svensson
Elisabet Andersson

Hur stor är en Hektar och ett Tunnland?

Hej Tommy! En hektar är 10 000 m2. Ett tunnland är 4 937 m2. Ett tunnland motsvarar ursprungligen den areal som en tunnas utsäde räckte till.

0
Publicerad: