Hur stor är en 90-årig ek? Sjunker tillväxten ju äldre den blir?

Hanna Hedenqvist
Per Magnus Ekö

Ungefär hur stor (höjd samt diameter i brösthöjd) är en 90 år gammal ek? Har den samma tillväxthastighet, eller saktar den av ju äldre den blir?

Som vi sagt i tidigare svar: Ekens utveckling beror starkt av markens bördighet, klimatiska förhållanden och skötsel.

För skötta ekbestånd (d.v.s. bestånd där man via gallringar har försökt hålla en lämplig täthet) gäller följande vid 90 års ålder:
På svaga ekmarker bör eken ha en höjd av ca 19 m och en medeldiameter av 30 cm.
På medelgoda ekmarker bör motsvarande värden vara ca 23 m resp. 39 cm.
På goda marker skattas värdena till 27 m resp. 47 cm.

Eken fortsätter att växa till sig bra på diametern, medan höjdtillväxten vid denna ålder är avstannande (under kommande 10-årsperiod ca 1 dm årligen). Friväxande ekar kommer vid motsvarande ålder att vara något lägre, men betydligt grövre.

Publicerad: