Hur stor andel av Halland är skogsmark?

Mathilda
Svarat av: 
Bertil Westerlund
Försöksledare vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig statistikproduktion
SLU

Hej!

På frågan, hur stor andel av Halland är skogsmark? Vad som är ett korrekt svar? Ska man ta hänsyn till vatten, kraftledningar, kant zoner mm som inte brukas men som är trädbevuxet? Vad svarar ni på frågan om hur stor andel av Halland är skog?

Hej Mathilda!

Enligt Skogsdata 2020 så är Halland delat så här mellan skog och andra ägoslag.

Det innebär att skog är 55,7% av Hallands yta. Det finns dock träd även utanför skog tex på myrar, berg och naturbete.

Vill du veta mer om Sveriges skog så kolla på Rikssskogstaxeringen, se länk längre ner på sidan.

Se bild längre ner på sidan.

Hälsningar

                       Bertil Westerlund

1
Publicerad: