Hur snabbt faller ett träd när man fäller det ?

mohamed
Lars Lundqvist

Hur snabbt faller ett träd när man fäller det ?

Hur lång tid det tar från det att trädet börjar falla tills dess att det nått marken, och hastigheten hos trädet när det slår i marken, beror på hur högt trädet är. Ju högre träd, desto längre tid tar det och desto högre hastighet har toppen när den slår i marken. Men som ett enkelt riktivärde kan man säga att det tar 3-5 sek för träd att nå marken. När det slår i marken är hastigheten vid stammens tyngdpunkt ungefär densamma som om man släppt trädet i fritt fall rakt ner. Men eftersom trädet står på en stubbe medan det faller så får man en pendelrörelse som gör att trädtoppens hastighet är mycket högre. När toppen slår i marken så är dess hastighet ca 50 km/tim för ett 5 m högt träd, ca 100 km/tim för ett 20 m högt träd, och 150 km/tim för ett 35 m högt träd.

Publicerad: