Hur skiljer sig skogen i norden från skogen i världen?

oskarwe@hotmail.com
Erik Valinger
Hur skiljer sig skogen i norden från skogen i världen?

Världens skogar finns inom olika klimatzoner och hur de ser ut beror alltså främst på det klimat som råder på platsen. Om du tar fram en skolatlas och tittar på uppslaget om klimatzoner får du en mycket god inblick i hur det förhåller sig i världen. Där kan du också se vilka skogar som ser ungefär lika ut som de svenska.
Mvh

Publicerad: