Hur skadas naturen av ett pappersbruk?

Ismo Pietiläinen
Elisabet Andersson

Hur skadas naturen av ett pappersbruk?

Skogsindustrins miljöarbete idag innefattar hela verksamhetskedjan från själva skogsbruket, via transporter, produktion i fabriken, användning av produkter samt återvinning av produkter. Ett enskilt pappersbruk kan t.ex. försöka ha så slutna system som möjligt för att minimera utsläpp, men helt slutna system helt utan några som helst utsläpp finns än så länge inte. Däremot har utsläppen av bl.a. svavel, som bidrar till försurning, organiska och klorerade substanser minskat betydligt. Lukt och buller är också faktorer som kan vara miljöstörande på olika sätt.

Hur de olika ämnena påverkar miljön kan du läsa om på Naturvårdsverkets sidor om utsläpp, och mer om Skogsindustriernas miljöarbete och miljöpolicy på deras egna sidor under länken nedan.

0
Publicerad: