Hur ska man tänka som skogsägare vad gäller törskaten?

Hans Isaksson
Svarat av: 
Mats Jonsell
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Törskatn verkar öka snabbt här i norra Sverige och i vår skog. Hur ska man tänka som skogsägare? Vad säger den senaste forskningen? Hur ska vi åtgärda angripna träd? Hur bråttom är det?

Hej Hans!

Törskaten är en svamp som främst är känd för att döda topparna på äldre och gamla tallar. Denna typ av skador ökar så vitt jag vet inte, och det finns ingen anledning att göra några extra nya åtgärder mot detta. Däremot finns en smygande och alarmerande ökning av ungskogar mellan 10 och 30 år som är i väldigt dålig skick på grund av flera olika skadegörare i Norr- och Västerbotten. Fenomenet har fått namnet "multiskadad skog", och skadorna kommer från älgbete samt ett flertal olika svampar, där törskate tycks vara en av de viktigare. Riktigt vad som är den grundläggande orsaken till detta vet man inte, men det pågår ett ganska stort arbete för att ta reda på det. Råden som ges till skogsägare med dessa skador är att röja bestånden, dels för att röja bort träd som är skadade, och dels för att ge luftiga och bra växtbetingelser för de träd som ska växa vidare. Man säger att röjningarna bör göras även om älgbetestrycket är ganska hårt. Man kan läsa mer i en Skogsstyrelserapport från arbetsgruppen som jobbar med den multiskadade skogen, se länk längre ner på sidan.
Än så länge är dock tyvärr det mesta runt detta väldigt nytt, oklart och okänt.
 
Med vänliga hälsningar
 
Mats Jonsell, skogsentomolog, SLU
1
Publicerad: