Hur ska jag tänka med de murkna björkarna när jag ska bygga en stuga?

Annika Kolstad
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Jag har åtta björkar, 25 m höga på min tomt. Två stycken murkna träd har blåst ner. Vill bygga en stuga och är rädd att nån bjässe ska falla över det. Vilka tecken ska man se efter? Om man tar ner bara några, hur påverkar det de andra träden?

Hej Annika!

Björkar är lite lömska på det viset att de ofta kan drabbas av röta som skapar en hålighet i stammen och minskar dess fysiska motståndskraft för blåst eller annan mekanisk belastning. Du kan titta efter fysiska skador i stammen där björknävern skavts av och blottats, om de savar i stammen eller om det finns grenar som saknar löv nu när grön-säsongen kommer igång. Andra tecken på skador kan vara påväxt av svampar eller en stor lav eller mosspåväxt.

Om träden har stått på tomtmark, vilket jag tolkar det som att de har, så bör de redan tidigare ha stått ganska utsatt för vind och därmed ha ett bra rotsystem som bör klara av att bibehålla trädet upprätt trots stormbyar. Det man bör tänka på är att inte skada trädens (de kvarvarande) rötter, stam eller grenar om man tar ned något eller några av de andra träden.

Ser du tecken på skador på träden så bör du ta bort de som kan skada huset. I vissa fall kanske det räcker att kapa bort någon eller några grenar för att påverka trädets tyngdpunkt och på så vis öka sannolikheten att det faller åt önskvärt håll, alltså inte mot huset.

Med vänliga hälsningar!

1
Publicerad: