Hur ser tallens, granens och björkens tillväxt ut på ett år i procent?

Lynx Beverskog
Svarat av: 
Bertil Westerlund
Försöksledare vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig statistikproduktion
SLU

Hej!

Jag undrar hur tallen, granen och björkens tillväxt på ett år ser ut i procent. Alltså hur ser tillexempel granens tillväxt ut på ett år i antingen månadsvis eller årstider?

Hej Lynx!

Den årliga relativa tillväxten varierar väldigt mycket, från 100% för mycket små träd till 0% för döende gamla träd.

Här är en tabell med medelvärden för de vanligaste trädslagen i Sverige.

 

relativ tillväxt, %

inventeringsår 2014-2018

           

trädslag

  N Norrland

  S Norrland

  Svealand

   Götaland

    Hela Landet

tall

3,8

4,3

3,9

3,9

4,0

gran

3,2

4,8

5,1

5,9

5,0

björk

2,5

3,2

3,8

3,9

3,4

 

 

 

Hälsningar

 

Bertil Westerlund

 

 
0
Publicerad: