Hur ser näringsväven ut i Sveriges lövskog?

Albin Ekström Idre
Svarat av: 
Eric Agestam, Forskare FLK vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Hur ser näringsväven ut i Sveriges lövskog. Inte bara ett exempel utan gärna så många djur och växtarter som möjligt. Har ett skoljobb som behöver vara klart inom 2 veckor.

Hej Albin!

Vi brukar prata om näringskedjor och i ett ekosystem finns flera sammanflätade och då används begreppet näringsväv.

Sveriges lövskogar är inte ett utan många ekosystem, tänk på skillnaden mellan en fjällbjörkskog i kärvt klimatläge och en bokskog i södra Sverige. Det finns en mängd näringskedjor näringsvävar i lövskog. Börja och sök här på skogsfrågelådans hemsida så hittar du några exempel och också länkar att gå vidare. 

Lycka till

Eric

0
Publicerad: