Hur ser näringsväven ut i den svenska skogen?

Isak Watz
Tord Magnusson, Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU

Hej!

Hur ser näringsväven ut i den svenska skogen?

Hej Isak!

Näringsväven, i princip, ser likadan ut i nästan alla ekosystem – men vilka arter som finns på olika nivåer i väven, och vilka nivåer i väven som dominerar, skiljer sig. En huvudprincip är att det normalt blir färre arter ju högre upp man kommer i pyramiden (en del havsekosystem utgöt undantag härvidlag).
I grunden har vi alltid s k Primärproducenter – i skogen de gröna växterna. Dessa äts av Primärkonsumenterna – ovan mark exv en hare, under mark exv en lövmask eller en nedbrytarsvamp. Nästa nivå är Sekundärkonsumenterna – ovan mark rovdjur såsom exv räv, och under mark exv rovkvalster. Det finns också tertiärkonsumenter, dvs rovdjur som lever på andra rovdjur. När man går ner på artnivå blir väven mycket komplex, särskilt på de lägre nivåerna. Det går därför inte att räkna upp några få enkla näringskedjor, förutom för några topp-predatorer och nivån närmast under dem (deras byten).
 
Litteraurförslag:
Hjort, Ingemar. Ekologi – för miljöns skull. Liber AB. 2002.
Kimmins J P. Forest Ecology. Prentice-Hall Inc. 1997.
Perry D a. Forest Ecosystems. The john Hopkins University Press. 1994.
 
Hälsningar,
Tord Magnusson

Publicerad: