Hur ser jag skillnad på granfrö och tallfrö?

Jan Sandin

Hur ser jag skillnaden på granfrö resp tallfrö ?

Hej Jan!

Skillnad på tall och gran ser man både på fröets form och dess frövingar.

Ett tallfrö har en spetsigare vinge och den sitter fast med som en tång runt fröet. Ett tallfrö har två liksidiga sidor som om du håller ihop dina händer mot varandra.

Granfrö har en rundare form på sina frövingar och  fröet sitter fast som i en grop i frövingen.

Granfrö har en kantigare form med tre sidor.

Detta gäller också oftast - men inte alltid: Granfrön är vanligen enfärgat mörkbruna. Tallfrön kan växla från ljusa till mörka i bruna och svarta nyanser både mellan frön och även inom ett frö.

Hoppas att denna  information gör det lite lättare att kunna se skillnad på dem.

Besvarat av:

Monia Lundström, biolog och analysansvarig på Fröservice, Skogforsk i Sävar.

0
Publicerad: