Hur ser jag skillnad på en han- resp honsälg?

Berit Zachrisson
Lena Ståhl

Hur ser jag skillnad på en han- resp honsälg? Jag funderar på att samla ihop frön från honblommor.

Hej Berit! Sälg (Salix caprea) är en växt där han- och honblommor sitter på olika individer. Den blommar på bar kvist och då är "ståndarsamlingarna lysande gula och yviga medan honhängena är mer oansenligt gröna" (Skogsencyklopedin). Mer information om sälg hittar du under Svenska Träd och i den Virtuella Floran. 

Publicerad: