Hur räknar jag ut kostnadsfördelningen mellan delägarna vid nybyggnation av en skogsväg?

Bengt-Anders Larsson
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Hur räknar jag ut kostnadsfördelningen mellan delägarna vid nybyggnation av en skogsväg ?

Hej Bengt-Anders!

För att räkna ut en kostnadsfördelning för väg/skogsbilväg så räknar man ut hur stor nytta respektive markägare har inom vägens båtnadsområde. Med båtnadsområde menas det område vars virke skall transporteras ut på vägen. För att göra detta brukar man använda ”tonkilometermetoden”. En fastighet långt in på en väg med stora arealer får alltså ett större andelstal och vise versa. Förenklat kan man säga att ett hektar skog motsvarar transport av ett visst antal ton, ett ha åker ett visst antal ton, en sommarstuga ett visst antal ton etc. Alla som har fastigheter intill vägen eller drar nytta av vägen ska ha andelstal oavsett om man är skogsägare, ägare av åkermark eller stugägare.

Vänliga hälsningar!

Mats Fröjdenstam
LRF Konsult

Publicerad: