Hur påverkas människorna i regnskogen av skövlingen?

Rebecca
Bo Leijon
Hur påverkas människorna i regnskogen av skövlingen?
Först måste vi komma ihåg att det är faktiskt inte är så många människor som lever i regnskogen. Den har länge varit farlig för männsikan. Avskogning eller "skövling" om du så vill har tvärtom varit en förutsättning för att ett ökande antal människor av den lokala befolkningen ska kunna kolonisera regnskogsområdena och livnära sig på odling där. I den meningen är avskogning positiv för lokalbefolkningen. De former av utnyttjande du förmodligen tänker på är när internationella bolag far hårt fram i jakten på träd med värdefullt virke eller helt tar bort den naturliga skogen och anlägger plantager. Jag undrar om inte det största problemet för lokalbefolkningen då är att väldigt lite av inkomsterna stannar hos dem. Det mesta hamnar hos de stora bolagen och ibland hos höga politiker.
Publicerad: