Hur påverkar frilufslivet skogen?

Jonas
Clas Fries

Hur påverkar frilufslivet skogen t.ex cykling vandrig ridning

Jag skulle sammanfattningsvis säga :
Mycket lite. Orsaken är att cykling och ridning endast påverkar mark och vegetation just där hästen resp. cykeln drar fram. På de stigar som bildas (eller redan finns) blir det en kraftig markomrörning, särskilt om det är finkorniga jordar med dålig armering av sten och rötter. Det är för många estetiskt och framkomlighetsmässiga försämringar, men för biologisk mångfald troligen utan betydelse.

En marktyp som man bör vara extra försiktig med är hällmarker (mest aktuellt vid mountainbike-cykling). Där slits lavvtäcket (eller mosstäcket) snabbt av och det krävs decennier av ostördhet innan det kan utvecklas på nytt. Genrellt krävs längre tid för marken att återställas då markens bördighet är låg, som t.ex. i fjällen (där både cykling och ridning kan ge bestående markpåverkan).

Effekten är ridning och cykling i terrängen är nog försumbar på djurlivet, om man bortser från markdjur som finns exakt där hjulen resp. hovarna vidrör marken.

Du kan läsa lite mer om effekter av orientering (som ju är EN typ av friluftsliv) på djurliv via länk nedan.

0
Publicerad: