hur påverkar dagens skogsbruk miljön?

olle
Per Holgén
hur påverkar dagens skogsbruk miljön?
Det beror på vad du menar med "miljön"! Är det landskapsbilden, luften, vattnet, rekreation, miljön för djur och växter, eller något annat du tänker på? Rent allmänt så kan man nog säga att det svenska skogsbruket är relativt miljövänligt, mycket beroende på att miljöfrågor numera ingår som en viktig del i (all) skogsbruksplanering. Mer info kan du få om du gör en sökning på tidigare besvarade frågor (sök t.ex. på "skogsbruk" och "miljö".
Publicerad: