Hur nära kan kommunen gräva bredvid våra 100-åriga lindar?

Marita Svensson
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Hur nära kan kommunen gräva brevid våra över över 100-åriga lindar utan att de tar skada? De ska gräva 2 meter djupt och uppåt 4-6 meter brett.

Med vänlig hälsning

Marita S

Hej!

Ett träds rötter motsvarar lite grovt trädets grönkrona. Om ni är oroliga att träden skadas vid det aktuella grävarbetet så ta ett samtal med kommunen och se om ni inte kan utöka skyddszonen runt trädet något. Ett träd klarar ofta skador på sina sidorötter och finrötter utan några större problem men blir skadorna för stora finns risken att det går in svamp i veden eller att trädet ”stressas” och risken ökar för exempelvis insektsskador eller torkskador.

Med vänliga hälsningar!

1
Publicerad: