Hur nära får min granne plantera granskog på sin åkermark?

Göran Ivarsson
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Hur nära får min granne plantera granskog på sin åkermark som ligger i anslutning till min tomt med uthus och bostadshus? Mitt uthus ligger på gränsen till hans åkermark.

Hej Göran!

Generellt har en markägare rätt att bruka sin mark på det vis han själv vill. Skulle plantering ske så pass nära fastighetsgränsen att grenar och rötter går över fastighetsgränsen in på annans mark har grannmarkägaren möjlighet att kapa av dessa om de skapar olägenhet. Fastighetsägaren har dock rätt att på egen hand beredas möjlighet att åtgärda rötter och grenar som växer över fastighetsgränsen.

I Skogsstyrelsen föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen anges att skogsplantering på f.d. jordbruksmark som ska omvandlas till skogsmark bör en skyddszon b.la. utmed bebyggelse lämnas oplanterad eller planteras med lövträd. Skyddszonens bredd finns inte angiven men en rimlig tolkning kan vara ca 10 m. Om planteringen sker på tidigare skogsmark finns inte motsvarande regler, föreskrifter eller allmänna råd.

Med vänliga hälsningar!

1
Publicerad: