Hur mycket virke finns det i eken?

Kurt Poulsen
Bo Leijon

Jag stälde innan frågan om hur man räknar ut hur mycket virke en 90 år gammal ek innehåller. Där sägs det att man uppskattar att en omkrets på 2,5 cm motsvarar ett år och att man skall mäta den på ungefär 1,5 meters höjd, dvs. att en ek på 90 år skulle vara ca 2,25 meter i omkrets med en diameter på 72 cm, på den höjden. Enligt samma källa, vilket jag också själv skulle ha gissat, så har eken nått vuxen storlek och det betyder att den då är ca 35-45 meter hög, beroende på växtplats. Går det nu att räkna ut?

Hej igen!
Med dina nya uppgifter om diameter och höjd går det bra att beräkna stamvolymen, se det tidigare svaret nedan.

Kom dock ihåg att storleken vid en given ålder kan variera väldigt mycket beroende på hur beståndet har skötts och, som du så riktigt säger, på växtplatsens bördighet.

På den tidigare frågan  "Hur beräknar jag volymen för ett lövträd (björk, asp, ...)" svarade Björn Elfving så här:

"När man talar om trädens volym brukar man avse stamvolymen ovan stubbe inklusive bark. I princip kan volymen beräknas ungefär som för en kon:
volymen = basytan x höjden x formtalet.

Formtalet är 0.33 för en kon men varierar hos träden beroende på bl a kronformen och det ligger normalt över 0.33 också därför att grundytan mäts vid brösthöjd. För enklare överslagskalkyler kan brösthöjdsformtalet sättas till 0.45, dvs:

v = d² x PI/4 x h x 0.45.

I praktiken beräknas volymen oftast med funktioner utifrån trädets höjd och diameter. Funktionerna baseras på data från representativa och noggrannt uppmätta fällda träd. I Praktisk Skogshandbok, 11:e upplagan (Sveriges Skogsvårdsförbund 1985), sid 233-235, finns sådana funktioner angivna för bl a björk och asp."

 


 

Publicerad: