Hur mycket vatten går det åt för att tillverka 1 kg kartong?

Joel Ljungberg

Hej! Jag undrar hur mycket vatten det går åt för att tillverka 1kg kartong eller 1 ton kartong? 

Hej Joel!
Frågan är lite trixig att svara på för det beror lite på vad du menar. Hur mycket vatten går åt? Jag tolkar det som förbrukning. Vi har en hög vattenanvändning men låg förbrukning då 98% av vattnet vi tar ut går tillbaka till recipienten.
För ett antal år sedan gjordes en djupare vattenkartering. Då förbrukade massa- och pappersindustrin 37 Mm3. Totalflödet av vatten var 870 Mm3. Massaproduktionen samma år var ca 12 miljoner ton och pappersproduktionen strax över 11 miljoner ton. En extremt grov uppskattning skulle vara att ca 1,5 liter vatten går åt per kilo papper. Med går åt så menar jag att det inte går ut till recipienten utan förångas. Men som sagt detta är en extremt grov uppskattning efter flöden för drygt tio år sedan.

Besvarat av:

Helena Sjögren

Ansvarig för miljöfrågor, Skogsindustrierna

0
Publicerad: