Hur mycket vatten går åt under hela sulfatmassaprocessen?

sara
Svarat av: 
Helena Sjögren
Miljödirektör
Skogsindustriern

Hej!

Jag undrar hur mycket vatten som ungefär går åt under hela Sulfatmassaprocessen?

Hej Sara!

Tack för din fråga, massaindustrin använder stora mängder vatten förbrukningen av vatten är dock låg. Vattnet som används renas och släpps tillbaka. Utifrån uppskattning från ett par av de svenska massabruken handlar flödet av vatten om storleksordningen 40-50 m3 per producerad ton massa.  Vattenanvändningen kan variera mycket beroende på vilka naturliga förutsättningar som finns vid bruket.

 

 

Med vänliga hälsningar

Helena Sjögren

 

Skogsindustrierna

Miljödirektör

0
Publicerad: