Hur mycket vatten dricker björken och vart tar vattnet vägen om jag hugger ned björken?

Bengt S Josefsson
Ann Dolling
Hej. Jag undrar hur mycket vatten en 20m hög och cirka 40 år gammal björk "dricker" om våren per dag eller vecka. Björken står på en villatomt. Om jag fäller denna björk och tar upp stubben vart tar då detta vatten vägen. Jorden är lerjord.
Hej! Ett fullväxet träd som din björk dricker ca 200 liter en sommardag. Björken hämtar sitt vatten både ytligt men dessutom tämligen långt ner i marken så du kommer troligtvis inte att märka någon större skillnad än att gräsmattan växer bättre då den slipper att konkurrera med björken om det mer ytliga vattnet. Det ytliga vattnet kommer att perkolera ner i marken (om det är så mycket att gräset inte mäktar med att ta upp det) och det mer djupt liggande grundvattent kommer att fortsätta att vara där det är.
Publicerad: