Hur mycket svartlut bildas av ett kg pappersmassa?

Sofia
Svarat av: 
Michael Finell
Universitetslektor vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT)
SLU

Hej!

Hur mycket svartlut bildas av ett kg pappersmassa?

Hej Sofia!
 
Svartlut är restprodukten vid sulfatmassatillverkning. Svartluten innehåller vatten, organiskt material (ligninrester, hemicellulosarester och extraktivämnen) och oorganiskt material (kokkemikalier och mineraler från råvaran). Hur mycket svartlut som bildas vid massatillverkningen beror på många faktorer, t.ex. vilken råvara man använder, vätske-vedförhållande, hur effektiv tvättprocessen är m.m. En grov uppskattning är att vid tillverkning av ett ton massa bildas 7 ton svartlut.
 
Mvh
Michael

Publicerad: