Hur mycket skog täcker jorden procentuellt idag och för 10 år sedan?

Victor
Svarat av: 
Göran Ståhl
Dekanus vid skogsvetenskapliga fakulteten
SLU

Hej!

Jag undrar om ni vet hur mycket skog procentuellt som täcker jorden idag och för 10 år sedan?

Hej Victor!
 
FAOs senaste globala sammanställning av jordens skogar avser 2015, samt förändringar mellan 1990 och 2015. Av den totala landarealen 2015 täcktes 30.6% av skog, medan motsvarande siffra för 1990 var 31.6%. Detta motsvarar en avskogningstakt på 5.2 miljoner hektar årligen (0.13% av skogsarealen 1990). En hel del tyder dock på att avskogningstakten minskat under den senaste 10-årsperioden jämfört med tidigare. Detaljerad statistik om olika länder och tidsperioder finns på FAOs hemsida.
 
mvh
Göran 

Publicerad: