Hur mycket skog har planterats på åker och äng efter 1945?

Anders Gahnhed
Svarat av: 
Jonas Fridman
Forskningsledare vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig statistikproduktion
SLU

Hej!

Hur många hektar åker och äng har det planterats skog på efter 1945?

Hej Anders!

Tyvärr så har vi inget enkelt sätt att få fram svaret på den här frågan! Riksskogstaxeringen har sedan 1983 angett tidigare markanvändning när vi inventerar men det gjorde man inte tidigare. Så tyvärr, frågeställaren får nog söka annan källa, exv Jordbruksverket!

/Jonas Fridman

Se länk längre ner på sidan till Jordbruksverket.

/Gunilla Häggström, Kommunikationsansvarig SkogsSverige

 

Hälsningar Jonas

1
Publicerad: