Hur mycket skog behöver man köpa för att klimatkompensera 10 ton CO2-utsläpp per år?

Björn Axelsson
Svarat av: 
Erika Olofsson
Universitetslektor, Institutionen för skog och träteknik
Linnéuniversitetet

Hej!

Hur mycket skog behöver man köpa (hektar, antal träd) för att klimatkompensera för 10ton CO2 utsläpp per år?

Mvh, Björn Axelsson

Hej Björn!

Hur stor skogens kolinbindning är beror på dess medelproduktion. Om vi ser till trakthyggesbruket är medelproduktionen (och kolinbindningen) i ett skogsbestånd under omloppstidens initiala skede låg, men ökar i takt med att skogen växer och blir större. Medelproduktionen varierar också med trädslag och ståndortsförhållanden. Det finns beräkningar som visar att ett enskilt bestånd med hög tillväxt i genomsnitt för en omloppstid åtminstone kan ta upp 10 ton CO2 per hektar och år. För att klimatkompensera 10 ton CO2 per år skulle det alltså teoretiskt kunna räcka med 1-2 hektar högproduktiv skog, men om skogens medelproduktion är lägre behövs en större yta, kanske upp till 2-3 hektar.

Mvh, Erika

1
Publicerad: