Hur mycket skog avverkas per år? Hur lång tid tar det för skogen att växa upp innan man kan avverka igen? Hur mycket nyplanteringar gör man?

Annki Elingsdotter
Per Holgén
Hej! Jag har några frågor om återväxten av skog.Hur mycket skog avverkas per år? Hur lång tid tar det för skogen att växa upp innan man kan avverka igen? Skillnaden mellan snabb växande och långsamt växande skog? Hur mycket nyplanteringar gör man? Hoppas på svar Hälsningar Annki
Jag antar att dina frågor gäller Sverige. Avverkningen per år är i areal ca 200.000 hektar och i volym ca 70 miljoner m3(sk). I södra Sverige tar det ca 70 år för den nya skogen att växa upp igen och bli avverkningsmogen, i norra Sverige tar det drygt 100 år. Plantering efter markberedning är fortfarande den dominerande skogsföryngringsmetoden i Sverige. Ungefär 70% av alla hyggen planteras, och resten självföryngras med olika metoder.
Publicerad: