Hur mycket oskyddad, produktiv, självföryngrad skog har vi kvar i Sverige idag, utanför skogsodlingsgränsen? (Svara gärna i procent av totala produktiva arealen samt i ha)

Bertil Westerlund, institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Hur mycket oskyddad, produktiv, självföryngrad skog har vi kvar i Sverige idag, utanför skogsodlingsgränsen? (Svara gärna i procent av totala produktiva arealen samt i ha)
Enligt Riksskogstaxeringen är 9 miljoner ha skogsodlat någon gång. Det finns 22,5 milj ha produktiv skog utan skydd samt ca 1 milj ha prod skogsmark med skydd. Detta ger 22,5-9=13,5 milj ha självföryngrad skogsmark Ovan skogsodlingsgränsen finns 700 000 - 800 000 ha skogsmark som ej är skyddad. Man kan anta att huvuddelen är självföryngrad. Svaret blir då 13,5-0,7= 12,8 milj ha ej skogsodlad produktiv skogsmark utan skydd nedanför skogsodlingsgränsen, vilket är 12,8/23,5= 54,4% av totala produktiva skogsmarken.
Publicerad: