Hur mycket koldioxid släpps det ut ur 1 kg virke?

haveli
Svarat av: 
Anna Pantze
Miljöspecialist
Tyréns AB

Hej!

Hur mycket koldioxid släpps det ut ur 1 kg virke som man använder för bygg, dvs under tillverkningsprocessen utav trädet.

Hej Haveli!

Vi på Tyréns har på uppdrag av Svenskt Trä tagit fram ett snittvärde för svensk sågad vara från skogsbruk med transporter och produktion fram till dess att den sågade varan ska lämna fabriksgrinden(sågverket). Se bifogat eller länk, längre ner på sidan.

Klimatpåverkan är i snitt 31,6 kg CO2 ekv. /m3 sågad vara enligt EN 15804 där endast fossil klimatpåverkan beräknas.

Mvh Anna

1
Publicerad: