Hur mycket grot/stubbar tillvaratas idag för energiutvinning?

Emma Karlsson
Svarat av: 
Gustaf Egnell
Docent och forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel
SLU

Hej!

Jag undrar hur mycket grot respektive stubbar som tillvaratas idag för exempelvis energiutvinning. Vi håller nämligen på att undersöka den potentiella mängden av just grot och stubbar och vill räkna på det som idag ej tillvaratas.

Hej Emma!

Statistiken kring detta tas fram av Energimyndigheten där den senaste rapporten som kom avser år 2016. Du hittar rapporten via länken längre ner på sidan. Den innehåller relevant information för Er uppgift i tabellerna 3 och 4:a. För att sedan ställa detta mot potentialen behöver ni känna till avverkningsnivåerna under samma år. Den statistiken hittar ni via riksskogstaxeringen på SLU, se den andra länken längre ner pås idan. Energimyndigheten ger sin statistik i energitermer medan riksskogstaxeringen presenterar data i kubikmeter eller mängd torr biomassa. Ni bör kunna klura ut hur ni ska översätta mellan dessa olika enheter för att ställa uttag mot potential. Generellt kan sägas att uttagen har minskat något under senare år på grund av konkurrens från annan biomassa och importerade sopor.

 

Med hopp om att ni kommer vidare med uppgiften.

Gustaf

0
Publicerad: