Hur mycket energi åtgår till att göra en pappersmugg?

Klara Liiw

Hej!

Jag skulle vilja veta hur mycket energi det går åt att framställa en pappersmugg. 

Hej Klara,

För drygt 10 år sedan gjorde vi på Holmen Iggesund en beräkning av kolspåret, carbon footprint, för en pappmugg – gjord av vår kartong - och en plastmugg som du kan se nedan. Carbon footprint är en metod där man beräknar alla de utsläpp vid tillverkning som kommer från fossila källor – råvaror, energi och transporter. Så det är en spegling av den fossila energi som används.

I det här fallet visade beräkningen att de fossila utsläppen från pappmuggen var ungefär en tredjedel av de som en plastmugg i motsvarande storlek åstadkommer.

Idag, drygt 10 år senare, har vi sänkt våra fossila utsläpp betydligt, och jag skulle gissa att en beräkning med dagens siffror skulle ge en större skillnad.

Besvarat av:

Staffan Sjöberg

Hållbarhetsteamet, Holmen Iggesund

0
Publicerad: