Hur mycket CO2 tar ett träd upp i samband med tillväxt?

martin.dahlgren@teknik.skanska.se
Gustaf Egnell
Hur mycket CO2 tar ett träd upp i samband med till tillväxt (t.ex. i kg CO2 per m3)?
En enkel beräkning blir som följer:
1) Vi utgår från en veddensitet på 350 kg torrsubstand per m3 ved (björkved har högre veddensitet än barrved och barrved som vuxit fort har lägre densitet än barrved som vuxit långsamt)
2) kolhalten i torr ved är ca 45% 3) atomvikten för kol=12 syre=16 vilket ger en faktor 3,67 för att räkna om kolmängd till koldioxidmängd
alltså C-mängden i en kubikmeter ved = 350*0,45 kg = 157,5 kg vilket svarar mot 157,5 * 3,67 kg CO2= 578 kg
Men - för att producera denna kubikmeter tar trädet totalt upp betydligt mer CO2 än så då även trädet andas och därmed producerar CO2 samt tappar barr, blad, grenar och rötter som bryts ner och bildar CO2. Det som visas ovan är den mängd kol som lagras in i trädet och det är den mängd som är mest intressant ur CO2-balansperspektiv.
Publicerad: