Hur mycket CO2 släpper 1 kg papper ut?

tove rumar
Michael Finell, Docent i biomassateknologi och Prefekt, Skogens biomaterial och teknologi, SLU

Hej!

Jag sitter och jobbar med en miljöutredning och behöver veta hur mycket CO2 (och CO2-ekvivalenter) 1 kg papper släpper ut. Jag kan inte hitta detta någonstans på er sida

Vänligen Tove

Hej Tove!

Frågeställningen är inte helt klar men jag antar att det är CO2-emissionerna vid tillverkning av papper som efterfrågas. Det finns många olika typer av papper som är baserade på kemisk, mekanisk eller återvunnen fibermassa. Även papper tillverkade av blandningar mellan dessa fibermassor är vanliga. CO2-emissionerna varierar väldigt mycket beroende på vilken process fibermassan är framställd med.
 
I en studie av  Laurijssen et al (2010) har man räknat på CO2-emissioner vid papperstillverkning baserat på ovanstående typer av fibermassa och i Nederländska förhållanden. Man kom till följande resultat:
-       Papper baserat på kemisk massa: 300 kg CO2/ton papper
-       Papper baserat på mekanisk massa: 1450 kg CO2/ton papper
-       Papper baserat på återvunnen massa: 800 kg CO2/ton papper
 
Det är dock stora variationer inom varje segment och många faktorer som påverkar CO2-emissionerna.
 
Källa: Jobien Laurijssen, Marc Marsidi, Annita Westenbroek, Ernst Worrell, Andre Faaij. Paper and biomass for energy? The impact of paper recycling on energy and CO2 emissions. Resources, Conservation and Recycling 54 (2010) 1208–1218.
 
Vänliga hälsningar
Michael

Publicerad: