Hur mycket är vår 70-åriga gran värd?

Annika Kågerud
Clas Fries, Skogsstyrelsen, redigerad.

Hej!

Vi har tyvärr fått vår täta och ståtliga gran på över 70 år och 22-24 m hög avverkad av misstag när skogsägaren glesade ur skogen. Hur mycket kan den vara värd? Behöver skaffa fakta om detta innan jag gör avtal med företaget. Tack på förhand.

Hej Annika!

Uppgifterna för värdering av trädet är lite knapphändiga, men om man börjar med att uppskatta volymen så kan den vara ca 1,3 m3sk (skogskubikmeter). Det är baserat på antagen höjd på 24 m och på brösthöjdsdiameter på 40 cm (dvs trädet är ganska grovt för sin längd; det angavs vara tätt och ståtligt). 1,3 m3sk motsvarar ca 1 m3fub (fastkubikmeter under bark), som är ett vanligt betalningsmått.
 
Antag ett pris på 400 kr per m3fub. Det priset är en bedömd sammanvägning av aktuella timmer- och massavedspriser och är vad man kan få betalt (netto) för trädet vid en avverkning av ett skogsbestånd. Värdet på trädet blir då 400 kr.
 
Vid avverkning av ett eller några få träd blir avverkningskostnaden mycket hög p g a höga fasta kostnader som ska slås ut på få kubikmeter. Det medför att man får mycket mindre betalt för träd/träden per kubikmeter (det kan även bli en kostnad).

För båda parter kan det vara värt att påminna sig att även god grannsämja kan vara värt ett pris.

Ekonomisk värdering av ett träd på en tomt, i en park eller i stadsmiljö bör ske efter helt andra principer än efter virkesprislistor, som kostnad för att ersätta trädet och om fällningen påverkr fastighetens värde. Värdet på ett träd kan då handla om flera tusen kronor.

I extrema fall kan höga skadestånd dömas ut. I ett ärende 2021 dömde hovrätten ut fängelse och 2,5 miljoner kronor i skadestånd när en fastihetsägare avverkat några hundra gamla träd nära havet på kommunens mark. Det skulle bland annat ta lång tid att ersätta och hämmade allmänhetens tillgåg till stranden.

0
Publicerad: