Hur myckat CO2 tar en hektar mellansvensk barrskog upp under de första 50 åren efter plantering, inklusive inbindningen av kol i marken?

Fredrik W
Mats Olsson, Intitutionen för skoglig marklära, SLU, Uppsala
Hur mycket CO2 tar en hektar mellansvensk barrskog upp under de första 50 åren efter plantering, inklusive inbindningen av kol i marken?
Hej - det beror förstås på en del faktorer. Men låt oss anta en svensk medelproduktion av barrskog på ca 5 m3 per år och ha - det kan vara rimligt för frågeställningen. Detta svarar mot en genomsnittlig årlig kolinbindning på 2 ton per ha - vilket i sin tur svarar mot ett netto upptag av CO2 på 7 ton per ha och år. Nettoinbidningen i marken beror på markslag och tidigare markanvändning men om vi förutsätter fastmark (dvs ej torv) och tidigare användning som skogsmark så är ansamlingen av kol i marken kanske 0.2 ton, dvs det svarar mot ett koldioxidupptag på 0.8 ton. Sammanfattningsvis kan alltså inbindningen vara ca 8 ton koldioxid (7+0.8). Det varierar naturligtvis under 50-årsperioden med låga värden initiellt och högre värden mot slutet av perioden. Hälsn Mats Olsson
Publicerad: