Hur mäter man antalet "skrymslen" i nyckelbiotoper?

Anders
Svarat av: 
Johan Nitare
Ekolog
Skogsstyrelsen

Hej!

I "Skogens Pärlor" står att en del nyckelbiotoper har stort antal "Skrymslen". Hur mäter man antalet? Vad är ett normalvärde? Är 5 skrymslen/ha mycke, eller är 5000 skrymslen/ha ett normalvärde?

Hej Anders!

Begreppet ”skrymslen” används som ett extra beskrivande ord av ett områdes karaktärsdrag i nyckelbiotopsinventeringen. Ordet skrymsle ska bara användas då det finns ett verkligt påtagligt inslag i biotopen av ”prång” som har stabila och skyddade förhållanden för speciella arter. Det kan t.ex. gälla skrymslen mellan stora block etc.  Enstaka små håligheter finns ju i all skog, så det ska användas som en beskrivning när det ger karaktär åt ett visst område. Vad som är rikligt, normalvärde osv är en bedömningsfråga och är inte definierat, då det kan variera beroende på typ av skrymsle och naturtyp.

Med vänlig hälsning
Johan Nitare  |  Ekolog
Skogsstyrelsen

Publicerad: