Hur måste klimatet se ut för att en barrskog ska kunna växa?

Tony
Per Holgén
Hur måste klimatet se ut för att en barrskog ska kunna växa? Vilken temperatur måste det vara, hur ska marken vara etc.
Barrträd kan växa under mycket varierande förhållanden. De flesta arterna har inte så stora krav på jordarten och markens beskaffenhet, och kan växa såväl i tropiskt som i borealt (nordligt, kallt) klimat. I tropikerna rör det sig dock om planterade skogsbestånd. Naturligt växer barrskog framförallt på det norra halvklotet under tempererade och boreala förhållanden.
Publicerad: