Hur många träd grövre än 999 mm fördelat på trädslag finns det i Sverige ?

kkarlsson@msn.com
Anders Lundström, inst. f skoglig resurshushållning och geomatik
Hur många träd grövre än 999 mm fördelat på trädslag finns det i Sverige ?
Riksskogstaxeringen har mätt in 7 träd grövre än 999 mm från 1983 tom 1994, 5 ekar, 1 bok och en lind. Totalt i landet borde detta innebära ungefär 500 - 1000 träd (grovt uppskattat).
Publicerad: