Hur många träd finns det i världen?

Alvin
Svarat av: 
Per-Magnus Ekö
Forskningsledare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU

Hej!

Hur många träd finns det i världen?

Hej Alvin!
 
Det finns ca 4 miljarder ha skogsmark i världen. Enligt riksskogtaxeringen finns det i genomsnitt 3235 träd per ha i Sverige som är högre än 1.3 m . Skulle detta kunna tänkas gälla för hela världen blir det sålunda 1294000000000 st. Lägg därtill alla de träd som är mindre än 1.3 m och alla de träd som växer på annan mark än skogsmark så blir det ännu fler.
 
Hälsningar
PM
0
Publicerad: