Hur många träd finns det i Sverige?

vsn51@nasbypark.taby.se
Magnus Berg Skogsindustrierna
Hur många träd finns det i Sverige?
Jag har kontaktat riksskogstaxeringen, som inventerat Sveriges skogar sedan 1923. Den korrekta siffran är ca 60 miljarder träd. Detta motsvarar ca 2500 träd per hektar skogsmark, eller ca 7 000 träd per svensk.
Publicerad: