Hur många skogar finns det i Sverige?

Maserskolan Borlänge
Ulf Söderberg
Hur många skogar finns det i Sverige?
Hur många skogar som finns i Sverige är svårt att svara på. Det beror på hur man definierar en skog. Om man med skog också menar övrig vegetation och markförhållanden så blir det en stor mängd.
En indelning som används är växtgeografiska zoner och enligt den finns det fyra regioner av skog; lövskogsregionen, södra barrskogsregionen, norra barrskogsregionen och fjällbjörksregionen.
Man kan också indela skogen efter trädslag eller olika blandningar av trädslag, trädens ålder, markvegetation, markfuktighet mm. Ju fler faktorer man använder för att beskriva en skog, desto fler typer av skog får man.
Publicerad: