Hur många operativt aktiva skördare finns på marknaden i Sverige? Globalt?

Oscar
Tomas Nordfjell, professor, Skogens biomaterial och teknologi, SLU och Rolf Björheden, Programchef Teknik & Virke, Skogforsk

Hej!

Hur många operativt aktiva skördare finns på marknaden i Sverige? Globalt? Tacksam för en aktuell siffra.

Hej Oscar!
 
För skotare är det som sagt ganska enkelt, och i medeltal så har 321 skotare per år sålts i Sverige under den senaste 8 års perioden. När det gäller skördare, som inte är registrerade på samma sätt, så får det bli en kvalificerad gissning. Och, den är att det säljs ungefär lika många skördare som skotare vilket skulle innebära ca 320 skördare per år.
 
Globalt anger tillverkarna att det säljs i storleksordningen 3500-4000 skördare och skotare sammanlagt i hela Världen per år, dvs Sverige är rätt stor andel av Världsmarknaden. (640/4000 = 0,16 dvs ca 16%)
 
Sedan blir det svårare att ange hur många operativa maskiner som finns. Där har vi ju också problemet att många äldre maskiner används av tex privata skogsägare, och då under mycket begränsad del av året. Men om vi håller oss till maskiner som mer eller mindre används på heltid, så kan man göra följande räkneexempel. Om det i genomsnitt säljs 640 maskiner (skördare och skotare) per år i Sverige och om de i genomsnitt används på heltid i 5-7 år så innebär det då att i storleksordningen 3200 – 4500 maskiner används i professionellt avverkningsarbete i Sverige.
 
För hela Världen så ger motsvarande räkneexempel en nivå på 17500 – 28000 maskiner. Jag tror dock att man ligger mellan 17500 och 25000 maskiner då försäljningen internationellt har ökat något de senaste åren.

/Tomas Nordfjell

Ca 2000 maskiner varav 40 % större slutavvarkningsskördare, 20 % kombi o 40 % gallringsskördare.

/ Rolf Björheden
 
Mvh: Tomas Nordfjell

Publicerad: