Hur många kvadrat kilometer är en hektar?

Oscar
Lars Lundqvist
Hur många kvadrat kilometer är en hektar?
En hektar är 10 000 kvadratmeter (100 x 100 m) medan en kvadratkilometer är 1 000 000 kvadratmeter (1000 x 1000 m).

1 km2 = 100 ha 1 ha = 0,01 km2.
Publicerad: